Loading…
© 2019 - DJN Kft Minden jog fenntartva WEBOLDALAK RETORIKÁJA A TÉMAKÖR CÉLJA: A tanulók ismerjék fel a vizuális és verbális "retorika", a formaképző eszközök alkalmazását a weboldalak szerkesztésében, működésében, ismerjék fel a weboldalak hipertextuális megoldásainak javaslatait, amellyel arra ösztönzik a felhasználókat, hogy bizonyos módon navigáljanak, valamint a felkínált interaktivitás, a kontroll és visszacsatolás lehetőségeit és mértékét, amelyeket a felhasználónak biztosítanak. (ÉVFOLYAM: 8-10.) A témakör gombjára kattintva megtalálható a témakörhöz készült összes segédanyag, a foglalkozásgombok alatt a ikon pedig közvetlenül a foglalkozás leíráshoz, és annak mellékleteihez visz el. Az egyes tevékenységeknél pedig a foglalkozásleírásban ajánlott digitális pedagógiai megoldások, valamint azokhoz tutoriál videók és mintatartalmak találhatóak. IIC Google Diák QR Code Generator Google Drive Google Űrlapok Gmail Internetes kutatás scrumblr MindMup Google Táblázatok Google Webhelyek M A WEBOLDALAK FORMAI ESZKÖZEINEK FELIMSERÉSE M M M "Idióta weboldalak" 1 videónézés, egyéni feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés A nem lineáris szövegolvasás 2 kiscsoportos feladatmegoldás, reflexió, majd egész csoportos megbeszélés Weboldalak értékelés 3 egyéni feladatmegoldás és értékelés, majd frontális tanári összefoglaló Tervezz saját weboldalt 4 páros feladatmegoldás A WEBOLDALAK FORMAI ESZKÖZEINEK ALKALMAZÁSA M M Mit várunk egy weboldaltól? 1 kiscsoportos feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés és tanári összefoglaló Weboldal formai elemzése 2 kiscsoportos feladatmegoldás és bemutatás, majd frontális tanári összefoglaló Saját weboldal korrekciója 3 páros feladatmegoldás