Loading…
© 2019 - DJN Kft Minden jog fenntartva ONLINE JELENLÉT ÉS TESTKÉPZAVAR A TÉMAKÖR CÉLJA: A tanulók azon képességeinek a fejlesztése, amelyek birtokában tudatosítják, hogy mivel az online identitások, testképek többnyire maszkok, vágyott és elképzelt virtuális karakterek, avatarok, az azokkal való fizikai azonosulás szándéka a testképzavar, testkép-függőség kockázatával járhat. Legyenek képesek különbséget tenni a médiában megjelenő valós és fiktív karakterek között. A sztárkultusz fogalmán keresztül ismerkedjenek meg a szépségkultusz képlékeny fogalmával, amely elvezeti őket az online jelenlét divatkonstrukciós testmegjelenésben megragadható hátrányaihoz és a testképzavar jelenségéhez. (ÉVFOLYAM: 9-10.) A témakör gombjára kattintva megtalálható a témakörhöz készült összes segédanyag, a foglalkozásgombok alatt a ikon pedig közvetlenül a foglalkozás leíráshoz, és annak mellékleteihez visz el. Az egyes tevékenységeknél pedig a foglalkozásleírásban ajánlott digitális pedagógiai megoldások, valamint azokhoz tutoriál videók és mintatartalmak találhatóak. IIB2 Google Űrlapok QR Code Generator lino Választható online megoldás MindMup Google Diák Fénykép keszítés Body Visualizer Internetes kutatás Body Editor Drive Uploader LearningApps Instagram M MÉDIAREPREZENTÁCIÓ ÉS AZ IDEALIZÁLT TESTMEGJELENÍTÉS, A TESTKÉP MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK IGÉNYE M Előzetes gyűjtő feladat 0 egyéni feladatmegoldás Reprezentációs stratégia a reklámfotón 1 egész csoportos megbeszélés, majd kiscsoportos feladatmegoldás és egész csoportos megbeszélés (8 perc) Egy reklámspot megtekintése, elemzése 2 videónézés és páros feladatmegoldás (7 perc) A közösségi médiafelületeken közzétett saját fotók problémája 3 páros feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (10 perc) Testmódosítás 4.A páros feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (10 perc) Ilyen is van 4.B videónézés, majd egész csoportos megbeszélés (10 perc) Test és művészet 5 kiscsoportos feladatmegoldás, bemutatás, majd tanári magyarázat (8 perc) Idealizált sztárok 6 egyéni feladatmegoldás és frontális tanári bemutató (2 perc) IDEALIZÁLT TESTKÉPEK M M M Idealizált sztárok 1 egyéni bemutatás és páros feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (15 perc) Bizonyítékvadászat – sztárok paparazzi fotókon 2 kiscsoportos feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (5 perc) Mégis rajongunk 3 frontális tanári bemutató, majd kiscsoportos feladatmegoldás (10 perc) A projekció sokrétű megjelenése 4 egész csoportos megbeszélés (5 perc) Testképzavar 5 kiscsoportos feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (10 perc) INFLUENCEREK, AVATÁROK ÉS MINTAKÖVETÉS M Ki valójában Lil Miquela? 1 páros feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (10 perc) Testkép, testképzavar 2 videónézés és egész csoportos megbeszélés, frontális tanári összefoglaló (10 perc) Ilyen a Z generáció? 3 egyéni szövegfeldolgozás, majd egész csoportos megbeszélés (15 perc) Az én külsőm 4 egyéni feladatmegoldás, egész csoportos megbeszélés (5 perc) Ezt viszem magammal 5 egyéni feladatmegoldás (5 perc)