Loading…
© 2019 - DJN Kft Minden jog fenntartva AZ ONLINE AGRESSZIÓ – ONLINE ZAKLATÁS – CYBEERBULLYING A TÉMAKÖR CÉLJA: A tanulók legyenek tisztában az online zaklatás megjelenési formáival, kezeljék etikus és felelősségteljes módon azokat az információkat, amelyek ilyen esetekkel kapcsolatban a birtokába kerülnek, ismerjék a sérelemkezelés alapelvét, miszerint a bántalmazott nem maradhat magára problémájával, és adott esetben eszerint is járjanak el. Ismerjék az online és offline kommunikáció különbségeit, a közösségi oldalak biztonságos beállítását és a problémák kezelésének lehetőségeit. (ÉVFOLYAM: 9-10.) A témakör gombjára kattintva megtalálható a témakörhöz készült összes segédanyag, a foglalkozásgombok alatt a ikon pedig közvetlenül a foglalkozás leíráshoz, és annak mellékleteihez visz el. Az egyes tevékenységeknél pedig a foglalkozásleírásban ajánlott digitális pedagógiai megoldások, valamint azokhoz tutoriál videók és mintatartalmak találhatóak. IIB1 Google Űrlapok QR Code Generator lino Google Drive flippity Google Diák Pear Deck Google Dokumentumok Drive Uploader Canva M AZ ONLINE ZAKLATÁS, A CYBERBULLYING JELENTÉSE M M M Mit tudunk az online zaklatásról? 1.A páros feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (10 perc) Ilyen is van 1.B videónézés, majd egész csoportos megbeszélés (10 perc) Az online zaklatás definíciója, szereplői, típusai 2 páros feladatmegoldás és egész csoportos megbeszélés (10 perc) Nézőpontváltás gyakorlat 3 videónézés, egész csoportos megbeszélés, majd egyéni feladatmegoldás (15 perc) A megoldás lehetőségei az áldozat és a közösség szempontjából 4 páros majd kiscsoportos feladatmegoldás, frontális tanári összefoglaló (10 perc) TUDATOS ÉS BIZTONSÁGOS ONLINE JELENLÉT AZ ONLINE AGRESSZIÓ MEGELŐZÉSÉRE M M M Az online és a személyes kommunikáció különbségei 1 egész csoportos megbeszélés (5 perc) Tudatos online jelenlét 2 egyéni feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (10 perc) Online platformok és biztonsági beállítások 3 egész csoportos gyűjtés, kiscsoportos feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (25 perc) Médiahasználati napló 4 frontális tanári bemutató (5 perc) A KÖZÖSSÉGI MÉDIA MINT AZ (AGRESSZÍV) ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ TERE M M Az online és az offline kommunikáció különbségeinek felidézése 1 egész csoportos megbeszélés (5 perc) Online agresszív kommunikáció 2 egyéni feladatmegoldás és egész csoportos megbeszélés, majd frontális tanári összefoglaló (15 perc) Mit tehet a közösség? 3.A frontális tanári bemutató, majd kiscsoportos feladatmegoldás, bemutatás és értékelés (20 perc) Kortárs költészet és az online befogadó 3.B egyéni feladatmegoldás és egész csoportos irányított beszélgetés (20 perc) Kilépőkártya 4.A egyéni reflexió, egész csoportos megbeszélés (5 perc) Kilépőkártya 4.B egyéni reflexió, egész csoportos megbeszélés (5 perc)