Loading…
© 2019 - DJN Kft Minden jog fenntartva INTERNETFÜGGŐSÉGEK A TÉMAKÖR CÉLJA: Azoknak a képességeknek a fejlesztése, amelyek birtokában a tanuló tudatosítja az eltúlzott vagy mértéktelen online jelenlét személyiségromboló kockázatait, az internetfüggőséget, az attól való állandó félelmet, hogy lemarad valami lényegesről, az önbecsülés zavarait jelző like-függőséget, az online játékfüggőséget, valamint képes mindezt saját magára is vonatkoztatni. Ugyanakkor tisztában van az internet közösségépítő, diskurzusteremtő, demokratikus lehetőségeivel, a helyes médiahasználat jelentőségével, a tudatos döntések meghozatalához szükséges információszerzés lehetőségeivel. (ÉVFOLYAM: 9-10.) A témakör gombjára kattintva megtalálható a témakörhöz készült összes segédanyag, a foglalkozásgombok alatt a ikon pedig közvetlenül a foglalkozás leíráshoz, és annak mellékleteihez visz el. Az egyes tevékenységeknél pedig a foglalkozásleírásban ajánlott digitális pedagógiai megoldások, valamint azokhoz tutoriál videók és mintatartalmak találhatóak. IIB Hangrögzítés QR Code Generator lino Google Drive Google Dokumentumok Fénykép készítés Google Táblázatok PhotoGrid Választható online megoldás Liner Drive Uploader Gmail Socrative Google Diák M AZ INTERNET-FÜGGŐSÉG MINT ÖSSZETETT PROBLÉMA, A FOMO-JELENSÉG M M Szeretném, ha szeretnének 1 videónézés, majd kiscsoportos feladatmegoldás (15 perc) „Ezt meg kell osztanom” 2 páros feladatmegoldás, majd bemutatás (15 perc) Eltöltött idő a közösségi oldalakon 3 egyéni feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés, reflexió (10 perc) Tényleg mindenről lemaradunk? 4 egyéni reflexió (3 perc) Otthoni feladat 5 egyéni szövegfeldolgozás (2 perc) LÁJKFÜGGŐSÉG M Ezért szeretjük a közösségi médiát 1 kiscsoportos feladatmegoldás, majd egész csoportos értékelés (10 perc) Lájkfüggőség 2 videónézés, majd kiscsoportos és egész csoportos megbeszélés (10 perc) Lájkgyűjtés - gyakorlat 3 kiscsoportos feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (23 perc) Otthoni feladat 4 kiscsoportos feladatmegoldás (2 perc) AZ ONLINE JÁTÉKFÜGGŐSÉG MEGISMERÉSE ÉS MEGELŐZÉSE > Az élet pillanatait megélni kell 1 egész csoportos megbeszélés, értékelés (10 perc) A játékfüggőségről 2 kiscsoportos fogalommeghatározás, majd egész csoportos értékelés, megbeszélés (10 perc) Mi a megoldás? 3 páros szerepjáték, egész csoportos értékelés, reflexió, frontális tanári összefoglaló (25 perc)