Loading…
© 2019 - DJN Kft Minden jog fenntartva A MÉDIA TÁRSADALMI SZEREPE A TÉMAKÖR CÉLJA: A média alapvető társadalmi funkcióinak felismerése. Annak tudatosítása, hogy a médiával átitatott környezetünk meghatározza, miként értesülünk a világ dolgairól, ugyanakkor az információhoz jutás mellett a közösségformálás és a morális normák folyamatos kontrollja is a média feladata. (ÉVFOLYAM: 10-11.) A témakör gombjára kattintva megtalálható a témakörhöz készült összes segédanyag, a foglalkozásgombok alatt a ikon pedig közvetlenül a foglalkozás leíráshoz, és annak mellékleteihez visz el. Az egyes tevékenységeknél pedig a foglalkozásleírásban ajánlott digitális pedagógiai megoldások, valamint azokhoz tutoriál videók és mintatartalmak találhatóak. I Internetes kutatás QR Code Generator lino Google Drive Google Dokumentumok MindMup Google Táblázatok Facebook Választható online megoldás Canva LearningApps Gmail Google Diák M A MODERN TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ KIALAKULÁSÁNAK TÁRSADALMI ÉS TECHNIKAI ELŐZMÉNYEI M “Úristen! Elveszett a mobilom, és ráadásul net sincsen!” 1 kiscsoportos feladatmegoldás, egész csoportos áttekintés (10 perc) A média alapfunkciói, a kommunikáció történetének alapfordulatai 2 kiscsoportos feladatmegoldás, majd bemutatás (20 perc) Egymásmelletiség, médiakonvergencia 3 egész csoportos megbeszélés (5 perc) Mire használjuk, mi a szerepe? - az internetes kommunikáció (médiafogyasztás) lehetőségei 4 kiscsoportos gyűjtés, majd egész csoportos megbeszélés (3 perc) Házi feladat 5 egyéni feladatmegoldás, megosztás (2 perc) A KORONKÉNT VÁLTOZÓ NYILVÁNOSSÁGOK JELLEMZŐI M Hozott feladat 1 egész csoportos megbeszélés (6 perc) Egy kalandos összejövetel 2 kiscsoportos feladatmegoldás, egész csoportos bemutatás és értékelés (34 perc) Futtassuk meg néhány posztot a Facebookon! 3 egész csoportos megbeszélés, majd egyéni feladatmegoldás (5 perc) A KÉSŐMODERN MÉDIAKÖRNYEZET, A MÉDIA FUNKCIÓI NAPJAINKBAN M Posztok a Facebookon 1 megbeszélés kiscsoportban majd egész csoportban (15 perc) Egy esős nap 2 kiscsoportos feladatmegoldás, bemutatás, majd egész csoportos megbeszélés (20 perc) A későmodern média jellemzői 3 egész csoportos megbeszélés (10 perc) A MÉDIA FUNKCIÓI NAPJAINKBAN - ÖSSZEFOGLALÁS, ELLENŐRZÉS M M Sorozatvariációk 1 egyéni szövegfeldolgozás, majd egész csoportos megbeszélés (7 perc) A sorozatok napjainkban mint vezető későmodern médiaműfaj 2 kiscsoportos feladatmegoldás, majd egész csoportos bemutatás és értékelés (18 perc) Küldj egy jelet! 3 egyéni feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (10 perc) Összefoglaló táblázat 4 kiscsoportos feladatmegoldás, majd frontális tanári összefoglaló (10 perc) 4