Loading…

DIGITÁLIS KÁPRÁZATOK
A médiatudatosság fejlesztése órakeretben és azon túl

Annak érdekében, hogy az internethasználat során a gyermekeinkre leselkedő kockázatok kiküszöbölhetőek legyenek, és az internet nyújtotta lehetőségekkel minél hatékonyabban tudjanak élni, a DGYS alapvető szerepet szán a médiaműveltség és médiatudatosság fejlesztésének. Ezért a köznevelési intézmények számára digitális médiaműveltség (médiaintelligencia) fejlesztésére alkalmas digitális tananyag-egységek kerültek kialakításra.

A DGYS Digitális káprázatok tanórái elsősorban az iskolában tanító pedagógusoknak szeretnének kézzelfogható támogatást nyújtani olyan médiajelenségek és problémák tanulmányozására, amelyek közvetlenül érintik a gyerekek mindennapjait és egyben korunk alapvető kulturális-társadalmi kihívásait.

Az egyes témák mögött megnyíló komplex óratervek és módszertani útmutatók a digitális médiaszöveg-értelmezés és kritika valamint a részvétel, az online kockázattudatosság és a tartalomalkotás képességfejlesztését szolgálják elsősorban. A DGYS Digitális káprázatok óráit különösen a mozgóképkultúra és médiaismeret, részben pedig a magyar, a történelem, az etika és az informatikaórák, egyes esetekben osztályfőnöki órák keretében dolgozhatják fel a tanárok, de használhatóak a tematikus napok, témahetek keretében megszervezett intenzívebb fejlesztések vezérfonalaként is a köznevelési intézmények 8-12. évfolyamain.

Egy-egy téma 2, 3 vagy 4 órában kerül feldolgozásra gyakran kínálva fel digitális pedagógiai alkalmazásokat. Mivel ezek használata a tanárok többsége számára talán szokatlan ma még, a Digitális káprázatok témái mögött a "Digitális tolltartók" nyílnak meg először. Innen érik el a pedagógusok az óraterveket (és az órákhoz javasolt konkrét anyagokat, a DGYS saját fejlesztésû szituációs videóit és más mozgóképes linkeket), a módszertani segédleteket és innen azokat a „tutorial videókat” is, amelyek segítenek az adott órák digitális pedagógiai alkalmazásainak gyors elsajátításában.