© 2019 - DJN Kft Minden jog fenntartva OFFLINE BEFOGADÓ, ONLINE USER A TÉMAKÖR CÉLJA: A média alapvető társadalmi funkcióinak felismerése. Annak tudatosítása, hogy a médiával átitatott környezetünk meghatározza, miként értesülünk a világ dolgairól, ugyanakkor az információhoz jutás mellett a közösségformálás és a morális normák folyamatos kontrollja is a média feladata. A témakör gombjára kattintva megtalálható a témakörhöz készült összes segédanyag, a foglalkozásgombok alatt a ikon pedig közvetlenül a foglalkozás leíráshoz, és annak mellékleteihez visz el. Az egyes tevékenységeknél pedig a foglalkozásleírásban ajánlott digitális pedagógiai megoldások, valamint azokhoz tutoriál videók és mintatartalmak találhatóak. IIA Google Rajzok QR Code Generator Google Drive Google Űrlapok Gmail Internetes kutatás M A BEFOGADÓ ÉS A USER - AZ OFFLINE MÉDIAHASZNÁLAT KOMMUNIKÁCIÓS JELLEMZŐI M M Előzetes feladat - felmérés a családban 0 egyéni feladatmegoldás Direkthatás-koncepció 1 videónézés, páros feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (20 perc) Médiahasználat a családodban 2 egész csoportos megbeszélés, majd egyéni feladatmegoldás és értékelés (10 perc) Ábrán a hagyományos média 3 kiscsoportos feladatmegoldás, majd bemutatás és értékelés csoportforgóban (13 perc) Online világok harca 4 egyéni feladatmegoldás (2 perc) A BEFOGADÓ ÉS A USER - AZ OFFLINE ÉS AZ ONLINE MÉDIAHASZNÁLAT KÜLÖNBSÉGEI M M Az otthoni feladat feldolgozása 1 egész csoportos megbeszélés (10 perc) Az online médiahasználat megfigyelése, elemzése 2 kiscsoportos feladatvégzés, majd egész csoportos reflexió és tanári értékelés (15 perc) Ábrán a hagyományos média 3 kiscsoportos feladatmegoldás, majd bemutatás és értékelés csoportforgóban (15 perc) Kilépő 4 egyéni feladatmegoldás, tanári összefoglaló (5 perc)