© 2019 - DJN Kft Minden jog fenntartva RÉSZVÉTEL AZ E-TÁRSADALOMBAN A TÉMAKÖR CÉLJA: A média alapvető társadalmi funkcióinak felismerése. Annak tudatosítása, hogy a médiával átitatott környezetünk meghatározza, miként értesülünk a világ dolgairól, ugyanakkor az információhoz jutás mellett a közösségformálás és a morális normák folyamatos kontrollja is a média feladata. A témakör gombjára kattintva megtalálható a témakörhöz készült összes segédanyag, a foglalkozásgombok alatt a ikon pedig közvetlenül a foglalkozás leíráshoz, és annak mellékleteihez visz el. Az egyes tevékenységeknél pedig a foglalkozásleírásban ajánlott digitális pedagógiai megoldások, valamint azokhoz tutoriál videók és mintatartalmak találhatóak. II Google Űrlapok QR Code Generator lino Google Drive Facebook Google Diák imgflip Választható online megoldás Internetes kutatás Választható mobil eszköz Google Táblázat M A MÉMEK ÉS AZ ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ M M Előzetes feladat - szövegfeldolgozás 0 egyéni feladatmegoldás A mém visszanyal 1 egész csoportos megbeszélés (10 perc) Analóg vs. Digitális 2 páros feladatmegoldás, bemutatás, szerepjáték, majd egész csoportos értékelés (20 perc) Elmondom mémmel 3 páros feladatmegoldás, majd egész csoportos értékelés (13 perc) Otthoni feladat 4 egyéni feladatmegoldás (2 perc) A VIRTUÁLIS JELENLÉT SAJÁTOS FORMÁJA: AZ E-SPORT M M Az e-sport 1 kiscsoportos feladatmegoldás, majd egész csoportos értékelés (5 perc) Sport-e az e-sport? 2 kiscsoportos feladatmegoldás, majd egész csoportos vita (10 perc) Ilyen az e-sport 3 kiscsoportos feladatmegoldás, majd bemutatás és egész csoportos értékelés (30 perc) DIGITÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS (PROJEKTÓRA) M Hatékony eszközhasználat – a projektfeladatról 1 tanári feladatkiosztás (10 perc) Hatékony eszközhasználat – megvalósítás 2 kiscsoportos feladatmegoldás (50 perc) Hatékony eszközhasználat – projekttermékek bemutatása 3 kiscsoportos bemutatás és egész csoportos értékelés (30 perc) 3-4