© 2019 - DJN Kft Minden jog fenntartva A HÍRÉRTÉK SZEREPE A TEMATIZÁLÁSBAN A TÉMAKÖR CÉLJA: A média alapvető társadalmi funkcióinak felismerése. Annak tudatosítása, hogy a médiával átitatott környezetünk meghatározza, miként értesülünk a világ dolgairól, ugyanakkor az információhoz jutás mellett a közösségformálás és a morális normák folyamatos kontrollja is a média feladata. A témakör gombjára kattintva megtalálható a témakörhöz készült összes segédanyag, a foglalkozásgombok alatt a ikon pedig közvetlenül a foglalkozás leíráshoz, és annak mellékleteihez visz el. Az egyes tevékenységeknél pedig a foglalkozásleírásban ajánlott digitális pedagógiai megoldások, valamint azokhoz tutoriál videók és mintatartalmak találhatóak. IB2 MindMup QR Code Generator lino Google Drive Facebook Google Diák Google Dokumentumok LearningApps Internetes kutatás Canva Választható mobil eszköz M A HÍR, A HÍRÉRTÉK ÉS A NAPIREND-KIJELÖLÉS M M M Egy aktuális hír 1 egész csoportos gyűjtés, páros feladatmegoldás (10 perc) A hír funkciója 2 egész csoportos megbeszélés, kiscsoportos, majd egész csoportos feladatmegoldás (25 perc) A hírérték 3 kiscsoportos feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (10 perc) A HÍRÉRTÉK FOGALMA M Hírkereső játék 1 páros feladatmegoldás, kiscsoportos ellenőrzés, egész csoportos megbeszélés (15 perc) Alkalmi szerkesztőség alakul 2 páros feladatmegoldás, egész csoportos választás, egyéni feladatmegoldás (10 perc) Hírérték a gyakorlatban 3 kiscsoportos feladatmegoldás, bemutatás és értékelés csoportforgóban (15 perc) Összegzés 4 kiscsoportos feladatmegoldás, frontális tanári összefoglaló (5 perc) A HÍRÉRTÉK FOGALMÁNAK HASZNÁLATA Visszatekintő 1 egész csoportos megbeszélés (5 perc) Növeljük a hírértéket 2 kiscsoportos feladatmegoldás, bemutatás és értékelés csoportforgóban (35 perc) Összegzés és tudásellenőrzés 3 kiscsoportos feladatmegoldás, frontális tanári összefoglaló (5 perc)