© 2019 - DJN Kft Minden jog fenntartva TÁJÉKOZÓDÁS TÖBB FORRÁSBÓL - PLURÁLIS MÉDIA ÉS SZŰRŐBUBORÉK A TÉMAKÖR CÉLJA: A média alapvető társadalmi funkcióinak felismerése. Annak tudatosítása, hogy a médiával átitatott környezetünk meghatározza, miként értesülünk a világ dolgairól, ugyanakkor az információhoz jutás mellett a közösségformálás és a morális normák folyamatos kontrollja is a média feladata. A témakör gombjára kattintva megtalálható a témakörhöz készült összes segédanyag, a foglalkozásgombok alatt a ikon pedig közvetlenül a foglalkozás leíráshoz, és annak mellékleteihez visz el. Az egyes tevékenységeknél pedig a foglalkozásleírásban ajánlott digitális pedagógiai megoldások, valamint azokhoz tutoriál videók és mintatartalmak találhatóak. IA Google Űrlapok QR Code Generator lino Google Drive Google Dokumentumok Google Diák AnswerGarden LearningApps Internetes kutatás scrumblr Drive Uploader Gmail Pear Deck MediaBubble M TÁJÉKOZÓDÁS TÖBB FORRÁSBÓL – CÉLOK ÉS ELFOGULTSÁGOK M Tájékozódás több forrásból 1 egyéni és kiscsoportos feladatmegoldás, majd tanári összefoglaló (20 perc) Újságírás gyakorlat 2 páros feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (20 perc) Kilépő 3 egyéni feladatmegoldás (5 perc) INFORMÁCIÓS SZŰRŐBUBORÉK, ALGORITMUSOK M M Információs szűrőbuborék 1 kiscsoportos feladatmegoldás, majd egész csoportos megbeszélés (15 perc) Az információs szűrőbuborék működése 2 videónézés, egész csoportos megbeszélés (25 perc) Törj ki a szűrőbuborékból! 3 egyéni feladatmegoldás (5 perc) A MÉDIA, SOKSZÍNŰSÉGE A MÉDIARENDSZER PLURALITÁSA M M M Saját és mások médiahasználata 1 kiscsoportos, majd egyéni feladatmegoldás, egész csoportos megbeszélés és frontális tanári összefoglaló (20 perc) Médiarendszer, a média sokszínűsége, vélemények 2 kiscsoportos feladatmegoldás és bemutatás, majd egész csoportos megbeszélés (20 perc) MediaBubble 3 frontális tanári bemutató, tanulói kipróbálás (5 perc)